Kế hoạch năm học 2014-2015

Thứ ba - 01/04/2014 15:48
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015
Kế hoạch năm học 2014-2015
 UBND HUYỆN QUỐC OAI
TRƯỜNG MẦM NON YÊN SƠN
 
      Số:   06  /KH- MNYS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phóc
                                      Yên Sơn, ngày  18  tháng  9   năm 2014
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015
Trường mầm non Yên Sơn

 
 
 

Căn cứ Công văn số 7595/SGD&ĐT- GDMN ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Sở GD&§T Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm Non năm học 2014-2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015 của ngành Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai;
             Căn cứ Công văn số 276/GD&ĐT- GDMN ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 cấp học mầm non;
             Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường mầm non Yên Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-215 với các nội dung sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thuận lợi.
Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, Phòng GD&ĐT Quốc Oai, Đảng Ủy - HĐND – UBND xã Yên Sơn, các ban ngành đoàn thể trong thôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
Đội ngũ CBQL và GVNV được Phòng GD&ĐT tổ chức nhiều đợt tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, CNTT và kiến thức về quản lý đạt hiệu quả.
UBND thành phố tiếp tục có chủ trương xét tuyển viên chức cho giáo viên tạo cho đội ngũ giáo viên phấn khởi yên tâm gắn bó với nghề.
Đội ngũ giáo viên ngày càng được trẻ hóa, được đào tạo chính quy, có nề nếp kỷ luật cao trong công việc, có tinh thần tự giác, đoàn kết vượt mọi khó khăn.
Cán bộ giáo viên có trình độ đạt chuẩn 100% trong đó 19/61 đ/c có trình độ trên chuẩn đạt 31,1%.
Cơ sở vật chất cơ bản 90% có phòng học kiên cố có tường bao và cổng trường.
Phụ huynh đã cùng nhà trường phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ quan tâm đến trẻ đưa trẻ đến lớp đều, tỷ lệ chuyên cần đạt cao, trẻ ăn bán trú tăng so với năm học trước.
Trong nhà trường có sự kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền và công đoàn trường để chỉ đạo và quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên nhân viên.
Nhà trường có Chi bộ riêng, có tổ chức công đoàn và có chi đoàn thanh niên .
- Năm học 2013 -2014 trường được công nhận đạt trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non.
- Năm học 2013 -2014 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1
2.Khó khăn.
Đội ngũ giáo viên và nhân viên tuổi đời còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm về chăm sóc trẻ và đang trong độ tuổi sinh đẻ, chăm sóc con nhỏ nên ảnh hưởng đến sự ổn định nhân sự của nhà trường. Một số cô lớn tuổi gặp khó khăn trong việc ứng dụng CNTT và tiếp cận chương trình.
          Địa bàn xã rộng chia làm 3 thôn nên ảnh hưởng đến việc quản lý cán bộ giáo viên nhân viên.
          Cơ sở vật chất các khu trường chưa đồng đều, khu Quảng Yên số cháu đông số phòng học còn thiếu trẻ phải học nhờ học tạm.
          Đồ dùng đồ chơi  cho giảng dạy và học tập 1 số lớp nhỏ còn thiếu chưa đủ so với yêu cầu của Thông tư 02.
Điều kiện kinh tế của một số hộ gia đình còn gặp khó khăn nên một số phụ huynh chăm lo cho các con còn hạn chế.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
Năm học 2014-2015 tập thể CB-GV-NV trường  Mầm non Yên Sơn quyết tâm phát huy những mặt mạnh của năm học trước và khắc phục những tồn tại, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm mà Phòng Giáo dục và Đào tạo đã đề ra, trong đó nhà trường tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau:
- Năm học 2014-2015 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”  
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua:  ”Xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực”, xây dựng ”trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non” và chỉ thị số 03/CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các cuộc vận động và phong trào thi đua trong trường.
- Tập trung phát triển mạng lưới trường lớp, phát triển số lượng nâng cao chất lượng.  Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, phát triển số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu phổ cập.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non đến năm 2015”.
- Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với sự phát triển Giáo dục mầm non.
- Tiếp tục triển khai Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, chăm sóc, giáo dục trẻ.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.
1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.
1.1 Chỉ tiêu phấn đấu:
Nhà trường triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện các cuộc vận động có ý thức tự học tập sáng tạo trong công việc được giao và không có trường hợp nào vi phạm đạo đức nhà giáo.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành  hoạt động thường xuyên trong nhà trường. Tăng cường tu dưỡng rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Xây dựng môi trường sư phạm, xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện, tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh; lễ phép trong giao tiếp, ứng xử.
Duy trì trường xếp loại tốt về xây dụng trường học thân thiện học sinh tích cực và xây dựng môi trường : “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” với mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường, đối với trẻ và đối với phụ huynh
 Duy trì 100% các lớp giữ khu vệ sinh của trẻ an toàn, sạch sẽ đẹp giữ vững danh hiệu trường đạt phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
 1.2.Biện pháp thực hiện:
Xây dựng kế hoạch từng cuộc vận động cụ thể để triển khai. Cuối học kỳ năm học có đánh giá nhận xét rút kinh nghiệm khen thưởng CB-GV-NV có thành tích. Thực hiện từng cuộc vận động như sau
a.Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
- Ban Lãnh đạo định hướng một số tiêu chí cụ thể mà nhà trường còn yếu để CB-GV-NV bám sát đăng ký phấn đấu, phù hợp với nhiệm vụ được giao.
+ Lề lối làm việc: Xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, cụ thể, sáng tạo,giải quyết công việc chính xác đạt hiệu quả cao.Giữ vệ sinh ngăn nắp, sắp xếp gọn gàng nơi làm việc.
+ Nếp sống văn hoá: Trong giao tiếp nhã nhặn, ân cần,gần gũi, thân thiện, cởi mở…Đi họp đúng giờ khi họp không nói chuyện riêng, ăn mặc lịch sự gọn gàng. Tiết kiệm trong tiêu dùng điện nước, ga, vật tư của trường.
- Chỉ đạo giáo viên lồng ghép những nội dung giáo dục tích hợp để giáo dục trẻ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Ngoan, đoàn kết với bạn, lễ phép, yêu thương chia sẻ với cô và bạn, ngăn nắp tiếp kiệm.
- Đánh giá thực chất công tâm để suy tôn được cá nhân có thành tích .
b.Cuộc vận động “Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”
-Chỉ đạo cán bộ giáo viên nhân viên tự xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập. Nắm vững các quy định đối với nhà giáo để biết được những việc được làm và không được làm để đưa vào kế hoạch công tác, nội dung cụ thể cần phấn đấu.
+Rèn luyện phẩm chất đạo đức tác phong, lối sống tự học tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu tài liệu trao đổi thông tin.
+Giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo.Tác phong sư phạm, kỹ năng trong giao tiếp
+Chỉ đạo cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện để tạo sự uy tín trước tập thể.
+Cô giáo phải là tấm gương sáng cho trẻ noi theo
c. Phong trào thi đua  xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực:
Phấn đấu đến cuối năm trường đạt loại tốt.
Xây dựng các tiêu chí ứng xử thân thiện phù hợp với môi trường sư phạm
Đổi mới phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Đưa các bài hát, trò chơi dân gian vào các hoạt động. Tập trung giáo dục trẻ đoàn kết, thân thiện biết chia sẻ và hợp tác với mọi người; mạnh dạn tự tin và bày tỏ cảm xúc, những ý kiến của mình, tích cực tham gia các hoạt động. Biết tự phục vụ bản thân có nề nếp thói quen vệ sinh. Có một số kỹ năng tự bảo vệ an toàn cho bản thân. Hiểu, nhận biết các ký hiệu thông thường trong cuộc sống như biển báo nguy hiểm, biển báo giao thông, vệ sinh, cấm hút thuốc...
Xây dựng mối quan hệ ứng xử  thân thiện giữa các thành viên trong trường và phụ huynh: giữa trẻ với trẻ, cô với cô, trẻ với cô, cô với phụ huynh.....
Tạo môi môi trường xanh sạch đẹp, thân thiện và phù hợp với tâm lý trẻ.tại các khu trường
Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo gắn nội dung “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” với thực hiện Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Phát động đến tất cả CBGVNV thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành.
2. Phát triển số lượng.                                                                                    
2.1. Chỉ tiêu phấn đấu.
-Về qui mô phát triển: Tổng số nhóm, lớp: 21, tổng số cháu ra lớp 570 đạt 68,5% so với số trẻ XH.
Trong đó: +Nhà trẻ: 6 nhóm 138 cháu đạt 34,8% cháu trong  độ tuổi xã hội ra lớp.
+Mẫu giáo: 15 lớp 430 cháu đạt 97% cháu trong độ tuổi xã hội ra lớp.
Cụ thể :
            2 nhóm 18-24 tháng  =  28 cháu đạt bình quân 14 cháu /nhóm
            4 nhóm 24-36 tháng  =  110 cháu đạt bình quân 27,5 cháu/nhóm
            5 lớp 3 tuổi                =  152 cháu đạt bình quân 30,4 cháu/lớp
            5 lớp 4 tuổi                =  132 cháu đạt bình quân 26,4 cháu/lớp
            5 lớp 5 tuổi                 =  146 cháu đạt bình quân 29,2 cháu/lớp
           -  Giữ vững sĩ số trẻ.
- Trẻ khuyết tật: Khảo sát thống kê trên địa bàn xã có 3 cháu
Số trẻ học hòa nhập  tại trường 2/3 cháu đạt tỷ lệ 67%
Cụ thể: - Mẫu giáo bé 1 cháu ( khuyết tật về câm, điếc bẩm sinh)
   - Mẫu giáo nhỡ 01 cháu (khuyết tật tự kỷ thể nhẹ)
         * Phấn đấu tỷ lệ chuyên cần:
+ Khối mẫu giáo lớn 5-6 tuổi: 90-95% trở lên
+ Khối mẫu giáo nhỡ và bé:    90-93% trở lên
+ Khối nhà trẻ:                           85-90% trở lên
- 100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ ngày
2.2. Biện pháp thực hiện.
 Làm tốt công tác tham mưu đề xuất các cấp lãnh đạo xã và thôn Quảng Yên tạo điều kiện mở rộng diện tích xây dựng thêm phòng học.
Tham mưu với lãnh đạo cấp trên xóa phòng học tạm.
 Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền và thông báo với toàn thể nhân dân địa phương có con em trong độ tuổi 5 tuổi  vận động cho đến trường trẻ ra lớp ngay từ đầu năm.
Làm tốt công tác tuyển sinh  xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thành lập ban tuyển sinh, thông báo công khai lịch tuyển sinh chỉ tiêu tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh theo đúng hướng dẫn tuyển sinh năm học 2014-2015đến từng khu.
Làm tốt công tác tuyên truyền đối với các bậc phụ huynh để đưa trẻ đến lớp đi đều đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.
Tổ chức tốt ngày hội đến trường của bé để tạo khí thế phấn khởi cho trẻ
Tổ chức tốt việc thực hiện nâng cao chất lượng dạy, chất lượng nuôi dưỡng
Đảm bảo giờ đón trả trẻ đảm bảo chất lượng, gây uy tín với phụ huynh.
Tập trung thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Phân công giáo viên đi điều tra phổ cập giáo dục phù hợp theo thực tế.
Tham mưu với Phòng Giáo dục đào tạo để tuyển dụng giáo viên theo yêu cầu góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
3. Tiếp tục thực hiện Phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi và thực hiện Đề án “ Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non đến năm 2015”.
3.1. Công tác Phổ cập trẻ 5 tuổi.
Duy trì kết quả phổ cập trẻ 5 tuổi, giữ vững đơn vị Đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Huy động  tối đa trẻ 5 tuổi ra lớp, số lớp, số cháu  146 đạt tỷ lệ so với trẻ trong độ tuổi, 100% trẻ 5 tuổi đến trường được học 2 buổi/ ngày.
Tăng cường kinh phí mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ để thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục mầm non.
Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
Thực hiện tốt kế hoạch của Ban chỉ đạo Phổ cập xã, thực hiện tốt các công việc được giao phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác phổ cập.
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác phổ cập.
3.2. Thực hiện Đề án “ Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non đến năm 2015”.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 01/KH-BCĐ Huyện Quốc Oai ngày 28/9/2010 về việc thực hiện đề án “ Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non đến năm 2015”
- Huy động trẻ đến trường nhà trẻ 35% trẻ trong xã hội; mẫu giáo 96% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp; huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường duy trì 100% trẻ học 2 buổi trên ngày, huy động trẻ khuyết tật học hòa nhập
-Thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng tốt Phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới 10%
-Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non ở 100% các nhóm lớp
- Tiếp tục tham mưu để đầu tư mua sắm trang thiết bị trong lớp cho một số lớp bé đủ theo thông tư 02
- Tăng cường tham mưu để xây thêm phòng học và xóa lớp học tạm
- Thực hiện tốt các chính sách theo quy định với cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên
-100% cán bộ quản lý có trình độ lý luận chính trị, quản lý giáo dục.
- Phấn đấu tỷ lệ giáo viên trên chuẩn đạt 40%
- Tiếp tục tạo điều kiện cho cán bộ quản lý giáo viên nhân viên của trường học tập bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn trên chuẩn. Nâng cao hơn nữa trình độ tin học để ứng dụng trong quản lý và giáo dục trẻ.
4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ.
4.1. Công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng trẻ. 
4.1.1.Chỉ tiêu phấn đấu.
* Công tác tổ chức bán trú cho trẻ:
+Số khu mầm non tổ chức ăn: 3 khu
+ Số nhóm, lớp tổ chức bán trú 21,  đạt tỷ lệ 100% so tổng số nhóm, lớp.
+ Số trẻ bán trú tại trường 442 trẻ, đạt tỷ lệ 77,8%
Trong đó:
Nhà trẻ 6 nhóm, số cháu bán trú 105 cháu, đạt tỷ lệ 76 % so với trẻ ra lớp.
Mẫu giáo 15 lớp, số cháu bán trú 345 cháu, đạt tỷ lệ 80% so với trẻ ra lớp.
Lớp Mẫu giáo 5 tuổi:  5 lớp ,số trẻ bán trú tại lớp 120/147 trẻ đạt  81%.
-         Mức ăn: 12.000đ/trẻ/ngày
Đảm bảo thực đơn theo mùa phù hợp với các thực phẩm trẻ dễ hấp thu và sẵn có tại địa phương.
Chế độ ăn:    + Nhà trẻ ăn 2 bữa chính và một bữa phụ
                    + Mẫu giáo ăn 1 bữa chính và 1 bữa phụ
Phấn đấu tỷ lệ Kcalo đạt được 600-750 Kcalo
- Chỉ đạo kế toán thực hiện tính khẩu phần ăn của trẻ và tính thêm tỷ lệ Ca, B1 trong thực đơn của trẻ.
- Thực đơn được xây dựng theo mùa phù hợp với các thực phẩm trẻ dễ hấp thu và có sẵn ở địa phương
- Chế biến thực phẩm đúng quy trinh theo thực đơn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện lưu mẫu thức hàng ngaỳ nghiêm túc
- Duy trì trong năm học không để sẩy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong nhà trường . Phấn đấu bếp ăn đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
- Đảm bảo định lượng ăn, không vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức
- Thực hiện đúng quy trình bếp 1 chiều
- Tiếp tục xây dựng và triển khai mô hình phòng chống suy dinh dưỡng trong trường.  Xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên .
          + Bổ sung thêm một số cây ăn quả để vườn cây đa dạng và phong phú hơn, thường xuyên chăm sóc .
           + Bổ sung thêm đất màu cho vườn rau, thường xuyên chăm sóc và thay đổi, trồng, gieo, các loại rau theo mùa.
            + Phân công cụ thể giáo viên, nhân viên chăm sóc vườn rau, đảm bảo rau sạch theo mùa cho bếp ăn của trường.
           + Phối hợp với cha mẹ trẻ  làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao chất lượng và hiệu quả  mô hình Phòng chống SDD.
           + Duy trì mô hình làm giá đỗ sạch phục vụ cho bếp ăn của trẻ.
- Quản lý chặt chẽ thông qua hệ thống sổ sách của quản lý nuôi dưỡng theo quy định:
+ Công khai tài chính hàng ngày, hàng tháng.
+ Tiếp tục bổ sung bảng biểu trong nhà trường.
-Tăng cường công tác kiểm tra: Về công tác nuôi dưỡng, việc giao nhân thực phẩm, Công tác tài chính.
- Nhà trường thực hiện nghiêm túc các qui định về quản lý nuôi dưỡng trong nhà trường, quản lý chặt chẽ bữa ăn của trẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng bữa ăn.
- Thực hiện tốt việc phòng chống các dịch bệnh, phấn đấu không để sảy ra ngộ độc trong nhà trường.
- Duy trì tốt 02 bếp ăn bán trú đủ điều kiện và đã được cấp giấy chứng nhận bếp ăn đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
* Công tác chăm sóc sức khỏe:
 -Nhà trường thực hiện Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 qui định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non
100% trẻ  suy dinh dưỡng, trẻ béo phì được theo dõi cân đo hàng tháng và có biện pháp giảm suy dinh dưỡng so với năm học trước là 2%. .
+100% giáo viên nhân viên được khám sức khỏe1 lần / năm
-         Nhà trường tổ chức khám sức khoẻ, cân đo trẻ theo quy định.
+ Nhân viên y tế thực hiện tốt công tác y tế trường học, phối hợp với trạm y tế địa phương trong việc tổ chức khám sức khỏe cho trẻ từ 1-2 lần/năm.
+ Nhân viên y tế cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ 4 lần /năm học, quản lý sức khỏe trẻ, phòng chống dịch bệnh cho trẻ.
-Thực hiện tốt công tác chăm sóc, vệ sinh cá nhân trẻ tại 100% các nhóm lớp.Việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ Biết tự phục vụ bản thân có nề nếp thói quen vệ sinh. Có một số kỹ năng tự bảo vệ an toàn cho bản thân.
-Thực hiện Thông tư số 13/2010/TT - BGDĐT ngày 15/4/2010 ban hành  Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường. Tăng cường các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích trong trường đảm bảo an toàn tuyệt đối  ở mọi lúc mọi nơi về thể chất, tinh thần cho trẻ.
-Chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường, nghiêm túc thực hiện lịch vệ sinh, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp để phòng tránh dịch bệnh cho trẻ.
- Thực hiện tuyên truyền tốt công tác phòng chống HIV/AISD trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.
4.1.2.Biện pháp thực hiện.
- Họp phụ huynh thống nhất mức ăn của trẻ. Tổ chức quản lý chế độ ăn theo đúng các loại hồ sơ sổ sách đã quy định.
- Chọn các loại rau sạch tươi ngon theo mùa, tạo nguồn rau sạch tại khu trường Sơn Trung giao cho đồng chí Chủ tịch công đoàn, nhân viên nhà bếp và giáo viên làm vườn.
- Thực phẩm mua về có kiểm tra, ký nhận.
- Thực hiện tốt 10 lời khuyên của tổ chức y tế Quốc tế. Đảm bảo tuyệt đối không để sảy ra ngộ độc, có lưu mẫu thức ăn theo quy định.
- Cải thiện tốt bữa ăn ăn theo thực đơn. Có kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì hàng tháng.
- Kiểm tra, dự giờ ăn, vệ sinh chăm sóc, cách chế biến thực phẩm và rút kinh nghiệm cho giáo viên, nhân viên.
- Mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng.
- Xây dựng bếp ăn có lịch phân công công việc cụ thể tới từng nhân viên nuôi dưỡng.
- Hàng tháng họp, lên kế hoạch thực hiện đánh giá rút kinh nghiệm.
- Thông báo tài chính công khai hàng ngày trên bảng thực đơn.
- Tuyªn truyÒn tèt viÖc tæ chøc cho trÎ ¨n ®óng khÈu phÇn c¸c nhãm thøc ¨n vµ c¸ch nu«i d¹y trÎ qua héi häp, phô huynh, ba n« ¸p phÝch vv...
 - §èi víi nhµ tr­êng c¸c hÖ thèng ®iÖn, bÕp ga, bÓ n­íc, ®å ch¬i ngoµi trêi, cæng, cöa, t­êng bao ph¶i tuyÖt ®èi an toµn cho trÎ.
 - Ban gi¸m hiÖu t¹o ®ñ nguån n­íc ®Ó gi¸o viªn thùc hiÖn vÖ sinh cho trÎ.
 - Vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú.
- Tổ chức cho trẻ ăn đúng thực đơn.
 - Thực hiện chế độ vệ sinh cô, vệ sinh trẻ, vệ sinh môi trường...
 - Tăng cường công tác chỉ đạo nuôi dưỡng.
 -Nhân viên y tế thực hiện tốt y tế học đường, phối hợp tốt với y tế xã khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ, xây dựng kế hoạch và thực hiện phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
- Cán bộ y tế kết hợp giáo viên thường xuyên rà soát kiểm tra trang thiết bị trong nhóm lớp, đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Nếu nhóm lớp có dấu hiệu không an toàn báo ngay cho nhà trường.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dạy trẻ.
- Cuối năm nhà trường có đánh giá cụ thể theo các bảng kiểm về công tác xây dựntrường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non.
- Nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành cho CB-GV-NV về công tác phòng ngừa ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống cháy nổ sảy ra trong trường Mầm non.
 - Công tác chăm sóc, vệ sinh cá nhân trẻ, rèn thói quen tốt về kỹ năng sống cho trẻ.
- Chỉ đạo toàn trường thực hiện tốtkế hoạch xây dựng mô hình phòng chống suy dinh dưỡng. Nhà trường phân công cụ thể cho từng thành viên như sau:
+ Đ/c Chủ tịch công đoàn chịu trách nhiệm phân công giáo viên, nhân viên chăm sóc vườn rau.
+ Đ/c Bảo vệ, nhân viên bếp chăm sóc vườn cây ăn quả của trường.
+ Đ/c bếp trưởng làm quy trình giá đỗ.
- CBQL thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra bổ sung kịp thời , để làm tốt mô hình phòng chống SDD
4.2. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
42.1.Chỉ tiêu phấn đấu.
-Triển khai có chất lượng Chương trình giáo dục mầm non, đảm bảo 100% số  số lớp thực hiện theo nguyên tắc “ Trẻ là trung tâm- toàn diện- tích hợp- trải nghiệm”, chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa  của  địa phương, dân tộc.
-Thực hiện tốt công tác đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non theo hướng dẫn số 4242 Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 29/3/2010. Phấn đấu trẻ phát triển theo đúng độ tuổi từ 90% trở lên.
-Chỉ đạo giáo viên khối 5 tuổi cần lựa chọn các chỉ số trong bộ chuẩn phù hợp chủ đề xây dựng mục tiêu nội dung giáo dục để dạy trẻ và theo dõi đánh giá trẻ.
-Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non đảm bảo chất lượng, theo dõi sự phát triển của trẻ để có biện pháp phối hợp và tác động kịp thời giữa gia đình và nhà trường giúp trẻ phát triển tốt, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1
- Thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2013-2016”. Thường xuyên qua các hoạt động của trẻ: Chuyên đề xây dựng góc vận động phát triển thể chất của khu và của từng lớp; chuyên đề âm nhạc; tạo hình.
-Tiếp tục nâng cao chất lượng việc tích hợp các nội dung giáo dục an toàn giao thông (GDATGT), giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT), giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả (GDSDNLTKHQ), giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai vào chương trình giáo dục mầm non.
- Xây dựng lớp điểm về giáo dục là 5 tuổi A1 khu Sơn Trung (lớp cô Hương, Dung), lớp điểm nuôi dưỡng nhà trẻ 24-36 tháng  D1 khu Sơn Trung (lớp cô Lý, Hòa).
4.2.2.Biện pháp thực hiện.
-BGH xây dựng kế hoạch chỉ đạo hàng tháng, hàng tuần phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
-Khảo sát trình độ giáo viên và cơ sở vật chất - tổ chức bồi dưỡng chuyên môn.Chỉ đạo giáo viên tự học. Tổ chức các tiết kiến tập về các hoạt động khác nhau trong các khôí,nhóm để cùng học tập rút kinh nghiệm giảng dạy.
- Chỉ đạo các nhóm lớp xây dựng môi trường theo chủ đề tạo điều kiện cho trẻ tích cực hoạt động, khuyến khích cho trẻ các nhóm lớp được trải nghiệm khám phá ,tăng cường sử dụng sản phẩm của trẻ vào trang trí lớp.
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các lớp điểm.
- Xây dựng phiên chế năm học cho từng độ tuổi.
-Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, chế độ một ngày của trẻ.
- Huy động sự đóng góp của phụ huynh để tăng cường đầu tư trang thiết bị giáo dục học liệu, phương tiện cho các lớp để thực hiện chương trình GDMN
-Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên về chuyên đề phát triển vận động, Cử giáo viên cốt cán tham dự các chuyên đề do Phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức. Tổ chức tốt các chuyên đề đó tại trường và chỉ đạo giáo viên thường xuyên đưa nội dung phát triển vận động vào các hoạt động của trẻ. Có kế hoạch cho trẻ giao lưu giữa các lớp cùng khối vào cuối chủ đề bằng nội dung phát  triển vận động và âm nhạc giúp trẻ tự tin hơn mạnh dạn hơn
-Lên kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của các nhóm lớp.
-Chỉ đạo giáo viên khối 5 tuổi thực hiện tốt sử dụng bộ chuẩn  phát triển trẻ em 5 tuổi.Thực hiện theo Thông tư 23/2010/TT- BGD&ĐT ngày 22/7/2010.
-Tích cực tuyên truyền rộng rãi cho các bậc cha mẹ kết hợp biết cách sử dụng bộ chuẩn trẻ 5 tuổi để cùng đánh giá  trong việc theo dõi và phát triển của trẻ để có biện pháp phối hợp kịp thời giữa gia đình và nhà trường giúp trẻ phát triển tốt tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1
-Quán triệt việc không được dạy trước chương trình, không cho trẻ tập tô  viết chữ thực hiện theo Chỉ thị  số 2325/CT-BGD&ĐT ngày 28/6/2013 của Bộ GD&ĐT.
4.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
4.3.1.Chỉ tiêu phấn đấu.
-Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.
Phấn đấu: Có 70% số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ tin học A trở lên, trong đó 50% số cán bộ quản lý, giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý và giảng dạy.
- Nhà trường tạo điều kiện bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đi học nâng cao trình độ tin học. 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi biết ứng dụng CNTT
-Đầu tư các trang thiết bị để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như: mua thêm 2 máy tính, 2 máy chiếu, 2 máy in
- Sử dụng các phần mềm  das 8.6, phần mềm kidsoft 4.2, phần mềm kiểm định chất lượng  trường MN trong công tác quản lý. Giảng dạy sử dụng phần mềm PowerPoint 2003, bài giảng Elening.
- Có kế hoạch bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
4.3.2.Biện pháp thực hiện.
-  Cö c¸n bé, gi¸o viªn ®i häc c¸c líp tin häc do Phßng GD&ĐT më.
- §Çu t­ kinh phÝ mua thªm 2 máy tính, 2 máy chiếu, 2 máy in,  t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn, nh©n viªn ë 3 khu ®Òu cã m¸y ®Ó sö dông trong viÖc häc tËp .
- Kết nối intenet tới từng nhóm lớp( khu Quảng Yên và Ba Nhà)
- Tổ chức các hội thi giáo viên giỏi, thiết kế giáo án điện tử.
- Chỉ đạo giáo viên đã thành thạo máy tính dạy cho giáo viên chưa thạo máy tính để bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học của đồng nghiệp, đáp ứng yêu cầu soạn giáo án điện tử
4.4. Tổ chức các hội thi trong nhà trường.
Kế hoạch tổ chức Hội thi của cô:  Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, hội thi triển lãm đồ dùng dạy học tự làm
Hội thi của trẻ: Tổ chức hội thi “ Hội khỏe măng non” vào tháng 1 năm 2015
5. Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí giáo dục mầm non.               
5.1.Chỉ tiêu phấn đấu.
-Tổng số phòng học 21 trong đó: Kiên cố 18 phòng, phòng bán kiên cố 02, phòng học nhờ 1.
-Đề nghị xây dựng thêm phòng học cho khu Quảng Yên, xóa các phòng học tạm tại khu Quảng Yên.
-Đầu tư kinh phí mua sắm các trang thiết bị dạy học, đồ chơi  cho các nhóm lớp, bổ sung một số đồ dùng cho nhà bếp. Cải tạo bếp ga công nghiệp. Từ nguồn kinh phí nhà nước đầu tư, nguồn xã hội hóa giáo dục.
-Lên kế hoạch bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp dựa trên danh mục  thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo thông tư 02 do Bộ ban hành.
- Khuyến khích giáo viên tăng cường làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo từ các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương theo từng chủ đề.
-Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục , động viên sự tham gia, đóng góp thêm của cha mẹ trẻ và cộng đồng để trang bị đồ dùng hiện đại, đồ dùng học liệu cho trẻ theo danh mục đồ dùng đã  xây dựng.
-Bổ sung đồ dùng đồ chơi trang thiết bị đủ, cho lớp 5 tuổi  theo thông tư 02 để thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục mầm non.
-Thực hiện nghiêm túc việc quản lý sử dụng tài liệu tham khảo trong nhà trường theo qui định tại công văn số 3441/BGDĐT-GDMN ngày 23/5/2013 của Bộ GD&ĐT về việc quản lý, sử dụng tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non.
-Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi cho trẻ.
-Thực hiện Phổ cập của đơn vị mình theo kế hoạch đã xây dựng;
-Giữ vững trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp  độ 1 và hoàn thiện 1 số tiêu chí còn thiếu trong các tiêu chuẩn. Phấn đấu để trường phát triển, tạo nền tảng cho những năm tiếp theo hướng tới  đạt chuẩn cấp độ 2
5.2.Biện pháp thực hiện.
Mời đại diện chính quyền xã cùng kiểm tra cơ sở vật chất đầu năm học  từ đó có cơ sở làm tờ trình lên UBND xã, Phòng GD&ĐT đề nghị  đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị.
Họp phụ huynh học sinh để thỏa thuận mua sắm học phẩm, sách vở đồ dùng học tập cho trẻ.
Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, động viên sự tham gia đóng góp thêm của cha mẹ và cộng đồng để trang bị đồ dùng hiện đại, đồ dùng học liệu cho trẻ.
Phát động giáo viên làm nhiều đồ dùng đồ chơi cho trẻ từ các nguyên liệu sẵn có tại địa phương.
Bảo vệ tốt các tài sản hiện có.
6. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.
Tổng số cán bộ giáo viên nhân viên hiện có: 61 người
Trong đó:    Ban giám hiệu: 3 người
Giáo viên: 46 người
Nhân viên: 12 người
Trình độ chuyên môn:   Đại  học: 12 người = 20%;
Cao đẳng 7 người = 11,1%;
 Trung cấp 40 người = 65,7%;
  Đang học đại học 22 người
6.1.Chỉ tiêu phấn đấu.
 -Phấn đấu không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.
 -Phấn đấu tỷ lệ giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn đạt 40%.
-Nhà trường sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp với tính chất công việc và năng lực, trình độ của từng người, đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 5 tuổi, đảm bảo đủ về số lượng và nâng cao chất lượng
-Đảm bảo tỷ lệ 02 giáo viên/nhóm, lớp
-Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý để nắm chắc và triển khai có hiệu quả các văn bản quy định hiện hành.
-Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nhân viên trong nhà trường  đi tiếp thu các chuyên đề do Sở  Giáo dục và Phòng GDĐT tổ chức. Triển khai đến 100% các giáo viên nhân viên tham gia chuyên đề tại trường.
-Thực hiện tốt các chuyên đề: Phát triển vận động, chuyên đề âm nhạc, chuyên đề phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ.
-Tổ chức các buổi kiến tập, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non ở các độ tuổi,
-Bồi dưỡng phương pháp giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật cho CBGV.
-Tổ chức cho cán bộ, giáo viên nhân viên học tập quy chế chăm sóc giáo dục trẻ phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non,  Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm và tăng cường trải nghiệm của trẻ và học tập các văn bản pháp quy về giáo dục mầm non.
-Tổ chức cho  100% giáo viên học tập qui chế chuyên môn, triển khai các văn bản pháp qui của ngành và của giáo dục Mầm non
-Đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong nhà trường, phấn đấu số lượng cán bộ quản lý và và giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý 70%
-Phấn đấu mỗi năm kết nạp được 2 Đảng viên
-Tiếp tục thực hiện quản lý, đánh giá chất lượng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên do bộ GD& ĐT ban hành
 - Phấn đấu 100% giáo viên đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.Thực hiện đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo qui định.
Phấn đấu cuối năm học có
+ Xếp loại chuẩn giáo viên : Xuất xắc: 13 = 30%;
       Khá: 22 = 47%
       Trung bình: 11 =23%
6.2.Biện pháp thực hiện.
-Tổ chức bồi dưỡng giáo viên học tập chương trình, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ đào tạo.
-Phát động thi đua thực hiện “Dân chủ , kỷ cương, tình thương trách nhiệm. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề nghiệp và đạo đức nhà giáo của cán bộ giáo viên, nhân viên mầm non”
-Sắp xếp giáo viên, nhân viên phù hợp với tính chất công việc và năng lực, trình độ  của từng người, để đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng.
          -Tham mưu với lãnh đạo cấp trên biên chế cho giáo viên và nhân viên.
-Tổ chức cho giáo viên học tập quy chế chăm sóc giáo dục trẻ. Phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mầm non, học tập quán triệt các văn bản pháp quy.
-Thực hiện đánh giá chất lượng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên nghiêm túc theo đúng hướng dẫn
-Thực hiện hiện đầy đủ chính sách cho CB-GV- NV theo văn bản quy phạm pháp luật.
-Tích cực bồi dưỡng cho giáo viên biết sử dụng công nghệ thông tin.
-Tiếp tục tham mưu với cấp uỷ Đảng địa phương phối hợp công đoàn giới thiệu 2 quần chúng tích cực đề nghị được kết nạp đảng.
7. Đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục Mầm non.
a, Nội dung tuyên truyền:
- Nội dung chăm sóc giáo dục trẻ.
- Thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.
-100% các nhóm lớp có góc tuyên truyền cha mẹ học sinh.
-Tuyên truyền 2 đề án : Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và đề án phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi.
-Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh không cho trẻ tập tô viết chữ và học trước chương trình.
          -Tuyên truyền luật và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật người khuyết tật .
b,hình thức:
-Làm bổ sung các bảng biểu tuyên truyền ở cả ba khu trường, đảm bảo tính thẩm mỹ để thu hút phụ huynh và trẻ ngay từ đầu năm học.
-100% các nhóm lớp có góc tuyên truyền cha mẹ học sinh.
-Tăng cường kiểm tra công tác tuyên truyền của các nhóm lớp.
-Sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau như: Qua hệ thống loa phát thanh của xã, thông qua hội  họp, thông qua ngày hội, ngày lễ.
-Thông qua hệ thống bảng biểu, ba nô, áp phích.
-Thông qua các hội thi.
-Qua kết quả giảng dạy.
8. Về công tác quản lý chỉ đạo.
8.1. Công tác kiểm tra.
*Nội dung
-Công tác tự kiểm tra trong nhà trường: Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, đánh giá, tăng cường kiểm tra đôn đốc hoạt động các tổ, nhóm, lớp việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Phát hiện xử lý kịp thời với các trường hợp vi phạm
 Kiểm tra toàn diện 3 khu trường  = 100%
 Kiểm tra toàn diện 5 lớp = 24%
 Kiểm tra 14 giáo viên = 30,4%
 Kiểm tra chuyên môn 46 giáo viên =100% giáo viên
 Kiểm tra công tác nuôi dưỡng 7 nhân viên=100%
 Kiểm tra kế toán, ytế các loại quỹ hàng tháng.
 Kiểm tra đột xuất giáo viên nhân viên.
* Hình thức:
+Thường xuyên thăm lớp, dự giờ đánh giá chất lượng giáo viên, nhân viên.
+Kiểm tra đột xuất, báo trước theo kế hoạch.
8.2. Công tác quản lý, chỉ đạo.
-Tổ chức phổ biến quán triệt đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, văn bản quản lý chỉ đạo của ngành, cập nhật các văn bản mới ban hành hoặc thay thế.
           - Nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, các qui định về thu chi tài chính, thực hiện tốt 3 công khai trong các cơ sở giáo dục mầm non ngay từ đầu năm học.
-Nhà trường chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn: 100% các nhóm lớp thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn theo chương trình giáo giục mầm non.
-Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ.
-Thực hiện đúng, đủ các hoạt động một ngày của trẻ, không cắt xén chương trình.
-Không dạy trẻ trước chương trình bất kỳ hình thức nào không dạy trẻ tô, viết chữ.
 -Phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong trường.
 -Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động
- Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường
-Công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý nuôi dưỡng trong nhà trường. Thực hiện công khai với ba nội dung: Công tác quản lý tài chính, tài sản, quản lý nuôi dưỡng trong nhà trường.
-Tăng cường hiệu lực quản lý, nề nếp kỷ cương, tẩy chay các hiện tượng tiêu cực trong kiểm tra đánh giá kết quả chăm sóc giáo dục trẻ và khắc phục bệnh thành tích trong công tác thi đua khen thưởng. Thực hiện phương châm: Kỷ cương trong quản lý; Thực chất trong đánh giá; Hiệu quả trong công tác; Tiếp tục đổi mới đánh giá giáo viên và đánh giá trẻ.
-Nhà trường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1. Các lớp mẫu giáo  5 tuổi tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ; không yêu cầu trẻ tập tô, tập viết chữ.
-Tiếp tục triển khai các văn bản Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
8.3.Công tác thi đua.
Tập thể:      Trường đăng ký: Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện
Cá nhân:   - Danh hiệu lao động tiên tiến 80%
                - Danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp 6 đồng chí = 10%
                           - Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm 28 = 46%.
8.4. Chế độ báo cáo.
*Báo cáo cấp trên:
Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo qui định:
-Báo cáo tháng vào các ngày 25 hàng tháng
-Báo cáo đầu năm học trước ngày 22/9/2014
-Báo cáo giữa năm trước ngày  22/12/2014
-Báo cuối năm trước ngày 25/5/2015
-Các loại báo cáo và văn bản của trường được gửi bằng văn bản có chữ ký con dấu  và qua hòm thư điện tử mn-qo@hanoiedu.vn
*Báo cáo cấp trường:
-Báo cáo về công tác kiểm tra nuôi dưỡng, y tế vào ngày 25 hàng tháng.
-Báo cáo hoạt động giáo dục vào ngày 25 hàng tháng.
-Báo cáo về công tác thi đua , 25 hàng tháng.
III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1.Phân công nhiệm vụ.
1.Hiệu trưởng: Đ/C Trần Thị Nho
- Chỉ đạo chung tổ chức bộ máy của nhà trường
- Lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt chủ trương, đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng.
- Phụ trách công tác tổ chức bộ máy cán bộ giáo viên nhân viên và quy mô trường lớp.
- Xây dụng kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học
- Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng
- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường
Phó Hiệu trưởng 1: Phùng Thị Xuân Hoa
- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động của nhà trường.
- Phụ trách nuôi dưỡng của nhà trường.
- Phụ trách chuyên môn khối nhà trẻ.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên.
- Phụ trách về công tác  Phổ cập.
- Tổ chức hội thi của cô và cháu khối nhà trẻ.
- Phối hợp với chi đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ.
- Tham gia hoạt động giáo dục  4 giờ/1 tuần.
- Điêu hành công việc khi Hiệu trưởng vắng mặt được ủy quyền
Phó Hiệu trưởng 2: Nguyễn Thị Hồng Hải
- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động của nhà trường.
- Phụ trách chuyên môn khối mẫu giáo.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên.
- Phụ trách xây dựng kế hoạch Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non.
- Tổ chức hội thi của cô và cháu khối mẫu giáo.
- Tham gia hoạt động giáo dục  4 giờ/1 tuần.
- Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc phát sinh khi được phân công.
- Điều hành công việc khi Hiệu trưởng vắng mặt được ủy quyền.
Tổ trưởng các tổ chuyên môn
+ Khối mẫu giáo: Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương
+ Khối nhà trẻ: Đ/c Nguyễn Thị Hòa
- Phụ trách chuyên môn tổ mình được phân công.
- Phối kết hợp điều hành tổ sinh hoạt theo chức năng chuyên môn.
- Xây dựng kế hoạch khối, xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần của khối, nhóm lớp.
- Phối hợp với Phó Hiệu trưởng tổ chức các ngày hội, ngày lễ các hội thi.
Tổ nhân viên nuôi dưỡng
- Cô nuôi khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm.
- Thực hiện đúng quy trình bếp 1 chiều.
- Được bồi dưỡng nghiệp vụ vệ sinh phòng chống dịch- VSATTP.
- Kết hợp với Phó hiệu trưởng, kế toán xây dựng thực đơn cho trẻ.
- Đảm bảo an toàn  tuyệt đối VSATTP.
- Cập nhật sổ sách kịp thời.
- Đảm bảo môi trường trong và ngoài khu vực bếp sạch sẽ.
- Lưu mẫu thức ăn của trẻ trong tủ lạnh 24h.
- Giao nhận thực phẩm đúng quy trình.
- Chia ăn cho trẻ đúng quy trình.
- Hàng ngày công khai tài chính, thực đơn ăn của trẻ.
- Kết hợp với giáo viên phụ trách giờ ăn của trẻ.
Tổ văn phòng
(Kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ)
* Kế toán:
-Có trách nhiệm thực hiện chế độ kế toán theo quy định của tài chính.
-Làm lương và các chế độ chính sách cho giáo viên, nhân viên trong trường.
-Phụ trách bán vé ăn, theo dõi các khoản thu chi trong trường theo quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo đúng chế độ chính sách rõ ràng, công khai.
-Tính khẩu phần ăn của trẻ hàng tháng.
-Làm báo cáo hàng tháng, quý theo quy định của tài chính.
-Chịu sự phân công khác của Hiệu trưởng.
*Văn thư:
Soạn thảo các văn bản của nhà trường, làm báo cáo theo yêu cầu.
-Lưu trữ và quản lý công văn đi – đến, hồ sơ trẻ, hồ sơ nhân sự, hồ sơ đánh giá trường học.
-Gửi công văn của trường tới các cơ quan, ban ngành, các bộ phận liên quan, nhận công văn vào ssổ theo dõi và chuyển đến Ban lãnh đạo để giải quyết.
-Chịu sự phân công khác của Hiệu trưởng.
*Y tế:
-Theo dõi cân đo sức khoẻ của trẻ theo hàng tháng, quý.
-Làm tốt các loại sổ sách, báo cáo theo quy định.
-Có kế hoạch vệ sinh trường, lớp phòng chống các dịch bệnh xảy ra trong trường.
-Chăm sóc sức khoẻ của trẻ và của CBGVNV trong toàn trường.
-Kết hợp với trạm y tế xã thực hiện khám bệnh định kỳ cho trẻ ít nhất 1 lần/năm.
-Chịu sự phân công khác của Hiệu trưởng.
*Thủ quỹ:
-Giữ tiền quỹ của nhà trường phải đảm bảo tính trung thực, khi chưa có sự đồng ý của Hiệu trưởng không được xuất tiền.
2.Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015
     Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của trường mầm non Yên Sơn. Kính đề nghị Phòng Giáo dục Huyện Quốc Oai quan tâm  tạo điều kiện giúp đỡ để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học
     Xin trân trọng cảm ơn !
 
Nơi nhận:                                                             TM.BAN GIÁM HIỆU                                                                
-Phòng GD&ĐT;                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
-Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường;                                                              
- Lưu VT.                                                                                                                                              
 
 
 
 
  Trần Thị Nho                                      
                                                                                                                  
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LỊCH TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Tháng
9/2014
- Tổ chức tốt ngày hội đến trường.
- Chuẩn bị đồ dùng, sách  đầy đủ cho trẻ
- Rèn nếp cho trẻ đầu năm học.Trang trí lớp thực hiện  chương trình giáo dục, quy chế chuyên môn
- Báo cáo thống kê đầu năm.
-Tổ chức sinh hoạt chuyên môn đầu năm, hướng dẫn làm các loại sổ sách.
- Xây dựng thực đơn mới
- Ký kết hợp đồng thực phẩm
- Kiểm tra nề nếp các lớp đầu năm
- Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức
 
- Kháo sát  đánh giá cơ sở vật chất,các nhóm lớp về phòng chống  tai nạn cho trẻ
- Cân đo SK, lên biểu đồ tăng trưởng cho trẻ.
- Thống nhất phiên chế năm học nộp PGD
 
- Tổ chức tết trung thu cho trẻ.
 
- Xây dựng kế hoạch năm học. Duyệt với Phòng giáo dục và đào tạo.
- Tổ chức họp phụ huynh toàn trường.
 
Ban Giám hiệu
Ban Giám hiệu
 
Giáo viên
 
Hiệu Trưởng
Phó HT
 
Ban giám hiệu, kế toán, y tế.
Ban giám hiệu
Ban giám hiệu, BCHCĐ
Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên
Y tế+giáo viên
BGH+ tổ trường CM
Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên.
Ban giám hiệu,
 
Ban giám hiệu, giáo viên.
T10/2014 - Duyệt kế hoạch năm học trường, nhóm lớp, cá nhân
 
- Dự các đợt chuyên đề do PGD&ĐT tổ chức.
- Tổ chức kiến tập và sinh hoạt chuyên môn
- Mua sắm bổ sung trang thiết  bị, đồ dùng học tập, đồ dùng vệ sinh.
- Khám sức khỏe định kỳ đợt 1 cho trẻ
- Kiểm tra dự giờ việc thực hiện quy chế chuyên môn, trang trí nhóm lớp. Kiểm tra giáo viên nhân viên
- Họp hội đồng sư phạm.
- Nộp đăng ký danh hiệu thi đua
CBGVNV,Ban giám hiệu+ giáo viên.
CBGVNV
CBGVNV
Ban giám hiệu
 
Y tế trường, Y tế xã
Ban Giám hiệu
 
Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên.
Chủ tịch CĐ
Tháng 11/2014 Dự các đợt chuyên đề do PGD&ĐT tổ chức.
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn tại các nhóm lớp
- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường.
- Tổ chức Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Tổ chức triểm lãm đồ dùng dạy học tự tạo cấp trường.
- Họp hội đồng sư phạm
CBGVNV
Ban Giám hiệu
 
Ban Giám hiệu, GVNV
CBGVNV
 
Ban Giám hiệu, giáo viên
Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên.
Tháng 12/2014 - Tiếp tục dự chuyên đề do Phòng GD&ĐT mở và tổ chức các chuyên đề tại trường.
-Tham gia  hội thi triểm lãm đồ dùng dạy học tự làm cấp huyện.
-  Kiểm tra toàn diện  khu Quảng Yên, lớp 5 tuổi A3, lớp 3 tuổi A3,
- Cân đo và theo dõi biểu đồ tăng trưởng 
-Kiểm tra toàn diện 4 giáo viên.
   kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.
- Tổng hợp số liệu báo cáo sơ kết học kỳ I.
- Kết hợp TT ytế phun thuốc phòng chống dịch bệnh trong trường.
- Đánh giá phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” các nhóm lớp
- Tổ chức chuyên đề xây dựng mô hình Phòng chống SDD theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.
Tham gia hội thi triển lãm đồ dùng cấp huyện.
- Họp hội đồng sư phạm.
CBGVNV
 
Ban Giám hiệu, giáo viên
Ban kiểm tra nội bộ nhà trường
Y tế, giáo viên
Ban kiểm tra nội bộ nhà trường
Hiệu trưởng
Y tế
 
Ban Giám hiệu
Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên.
Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên.
CBGVNV
 
Tháng 1/2015
- Tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm 2014-2015
- Tiếp tục chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Kiểm tra quy chế chuyên môn các khối lớp.
- Kiểm tra phòng chống dịch bệnh và cách phòng chống tai nạn thương tích các nhóm lớp
- Nghỉ tết âm lịch.
- Họp hội đồng sư phạm.
- Tổ chức hội thi trẻ cấp trường
Ban Giám hiệu
Ban Giám hiệu
 
Ban Giám hiệu
 
Ban Giám hiệu, y tế
 
 
Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên.
Tháng 2/2015 - Kiểm tra các nhóm lớp trước và sau nghỉ tết.
- Kiểm tra các lớp 5 tuổi về việc thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
-  Kiểm tra quy chế chuyên môn các nhóm lớp sau tết .
- Cân đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ toàn trường
- Họp hội đồng sư phạm.
Ban Giám hiệu
Ban Giám hiệu
 
Ban Giám hiệu
 
Ban Giám hiệu, y tế
 
Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên.
Tháng 3/2015 - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn các nhóm lớp  Kiểm tra toàn diện Khu Sơn Trung và Ba nhà.
- Kiểm tra toàn diện 3 lớp ( 5 tuổi A1, 4 tuổi B2,3 tuổi C5 )
Kiểm tra toàn diện 11 giáo viên.
- Tổ chức  ngày  8/3
 
- Chuẩn bị cho công tác thẩm định danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
- Tham gia hội thi của trẻ cấp Huyện
 - Họp hội đồng sư phạm.
Ban Giám hiệu
Ban kiểm tra nội bộ nhà trường.
 
 
 
Ban Giám hiệu, công đoàn
Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên
Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên.
 
Tháng 4/2015
- Kiểm tra việc đánh giá của trẻ cuối năm
- Triển khai hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm, tập hợp và chấm SKKN nộp về ban thi đua
- Tổ chức cân đo vào biểu đồ theo dõi sức khỏe của trẻ toàn trường
-  Kiểm tra quy chế chuyên môn.
-  Đánh giá chất lượng giáo dục  trẻ
- Tiếp tục chuẩn bị cho công tác thẩm định CB-GV-NV đăng ký thi đua cấp huyện.
 
- Gủi báo cáo tổng kết, báo cáo thống kê năm học về phòng GD-ĐT
-Đánh giá phân loại giáo viên
-Kiểm tra đánh giá các danh hiệu thi đua
-Tự đánh giá chất lượng trường mầm non.
- Họp hội đồng sư phạm.
Ban Giám hiệu
Tổ chuyên môn
 
 
Y tế, giáo viên
 
Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên.
Các thành viên tổ đánh giá.
Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên.
 
 
 
CBGVNV
Tháng 5/2015 - Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
-  Bình xét thi đua
- Kiểm tra kết quả đánh giá trẻ
- Hoàn thiện hồ sơ thi đua của tập thể cá nhân gửi PGD&ĐT.
- Làm báo cáo tổng kết cuối năm.
- Họp phụ huynh phổ biến hoạt động hè.
- Phân công giáo viên điều tra phổ cập trẻ từ 0 - 6  tuổi. Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.
-Tổ chức tổng kết năm học.
- Lên kế hoạch hoạt động hè.
- Họp hội đồng sư phạm.
Ban giám hiệu
 
Hội đồng TĐKT
Ban giám hiệu
Ban giám hiệu, công đoàn
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Ban giám hiệu, tổ trưởng các khu.
CBGVNV
Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên.
Tháng 6/2015 - Tổ chức tốt ngày 1/6
- Chỉ đạo tốt hoạt động hè.
- Kiểm tra hoạt động hè
- Kết hợp y tế xã phun thuốc phòng chống dịch bệnh trong hè các điểm trường.
- Kiểm tra công tác điều tra phổ cập.
CBGVNV
Ban giám hiệu
Ban giám hiệu
Ban giám hiệu, y tế
 
Ban chỉ đạo phổ cập
Tháng 7/2015 - Bàn giao trẻ 5 tuổi  lên tiểu học.
- Chỉ đạo tốt hoạt động hè.
- Làm tốt công tác tuyển sinh năm học 2015-2016
Ban giám hiệu, giáo viên 5 tuổi.
Hội đồng tuyển sinh
Tháng 8/2015 - Ổn định các nhóm lớp, phân công giáo viên phụ trách các nhóm lớp.
- Đón nhận cháu mới vào trường.
- Rèn văn nghệ chuẩn bị cho năm học mới.
- Bồi dưỡng chuyên môn hè cho 100% cán bộ giáo viên nhân viên.
- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới.
- Họp hội đồng sư phạm.
 
- Chuẩn bị tốt cho ngày khai giảng.
Ban giám hiệu
 
Ban giám hiệu, giáo viên.
 
 
Hiệu trưởng
Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên.
Ban giám hiệu
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Nho

Nguồn tin: ms: Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin cũ hơn

Video
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay2,332
  • Tháng hiện tại55,069
  • Tổng lượt truy cập589,394
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Liên kết website
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây